imatge de capçalera

Plurilingüisme

L'anglès ha de ser una llengua amiga i present en la vida diària. Per això, a La Vall, hem deixat de veure l'anglès com una assignatura  per establir aquest idioma
com a vehicle natural de comunicació diària a l'escola, en altres assignatures, presentacions, conferències...


Mädchengymnasium de Jülich (Alemania)

Mädchengymnasium de Jülich (Alemania)


Intercanvi amb Mädchengymnasium de Jülich –Alemanya. Les alumnes de 1er de Batxillerat que cursen l'optativa de llengua alemanya participen en un intercanvi amb estudiants del Mädchengymnasiums Jülich. Aquest col·legi alemany compta amb 30 anys d'història i té un gran prestigi en el món educatiu alemany.

Està situat en Julich, entre Colònia i Aquisgran. Per part seva, les alumnes alemanyes que vénen una setmana a la Vall a estudiar i millorar el seu espanyol poden conèixer Barcelona i els seus principals punts d'interès.

Altres llengües estrangeres

Altres llengües estrangeres

A La Vall tenim molt clar que l'aprenentatge d'idiomes és de gran importància per al present i el futur dels nostres alumnes. És per això que, al nostre centre educatiu, l'ensenyament de llengües estrangeres té una importància cabdal des de les primeres edats.

En aquesta línia, la nostra escola ofereix als alumnes de Secundària l'oportunitat d'iniciar-se en l'aprenentatge de l'alemany i el francès. Aquesta activitat  està integrada en el projecte de Plurilingüisme del centre. 

Exàmens oficials

Exàmens oficials

Totes aquestes iniciatives són un punt clau per als alumnes que es preparen per presentar-se als exàmens de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) i de Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages).


Des del Departament de Llengües estrangeres de La Vall, s'anima i prepara a l'alumnat per participar en aquestes proves reconegudes internacionalment. D'aquesta manera es promou i facilita que els alumnes i les alumnes acabin els seus estudis havent obtingut un títol Oficial d'Inglés.

Altres intercanvis: Oxford, Manchester, Virginia, Polònia

Altres intercanvis: Oxford, Manchester, Virginia, Polònia
  • Intercanvi amb Headington School-Oxford: intercanvi que s'ofereix a les alumnes de 3r d'ESO amb la finalitat de perfeccionar el seu anglès i aprendre els costums i cultura durant la seva estada allí.
  • Intercanvi amb Withington School – Manchester. Intercanvi amb el col·legi Withington Girls’ School de Manchester. L'intercanvi està pensat per a alumnes de 1er de Batxillerat..
  • Intercanvi amb Saint Gertrude High School —Richmond-Virginia: Intercanvi que s'ofereix a les alumnes de 1er de Batxillerat amb la finalitat de perfeccionar el seu anglès i aprendre els costums i cultura durant la seva estada als EUA.
  • Intercanvi amb Strumienie -Polònia: les alumnes de 2n d'ESO tenen l'oportunitat de realitzar un intercanvi amb el col·legi Strumienie de Polònia amb la finalitat de perfeccionar el seu anglès i aprendre els costums i cultura durant la seva estada allí.

An Irish Experience

Les alumnes de 6è EPRI + 1º ESO tenen l'oportunitat de cursar un dels trimestres escolars a Irlanda convivint amb una família nativa mentre continuen els seus estudis en una escola de Dublín.

Durant la seva estada,els alumnes tenen l'oportunitat de conèixer de primera mà els costums del país reforçant així la seva comprensió i expressió oral així com l'ús de la gramàtica. Un preceptor/a de la La Vall realitza un seguiment dels seus avanços facilitant així l'aprenentatge i adaptació.

El programa es va iniciar fa més de 20 anys i hi participen una vintena d'alumnes cada curs.

Teatre en anglès

Teatre en anglès

Des de Primària continuem potenciant de forma clara l’àmbit artístic. Dins del projecte de formació global de les alumnes de l’escola, es va apostar des de fa uns anys per la formació dramàtica dins de l'àrea d'anglès.

Així, cada curs de Primària es prepara per representar una obra de teatre en llengua anglesa. Amb aquest objectiu, les alumnes assagen una hora setmanal a l'aula amb la professora d'anglès, d'aquesta manera es potencia de forma clara l’àmbit artístic, la competència lingüística i el treball en equip!

Com ens demostra l'experiència, treballar exercicis de base teatral a través d’una obra de teatre en anglès a primària té clars avantatges per a la vida quotidiana i d’estudiant de les alumnes.


Centre examinador

Centre examinador


Des de fa anys, La Vall és centre examinador de la Universitat de Cambridge, per això i com cada any, el pròxim mes de maig es realitzaran, al mateix col·legi, les proves del First Certificate of English for Schools i també l' Advanced.

Obtenir un títol de reconeixement internacional que acrediti el nivell d’Anglès és una necessitat amb la qual les nostres alumnes es troben en començar els seus estudis universitaris. Els exàmens de Cambridge són coneguts a tot el món per la seva qualitat i prestigi, i estan reconeguts per institucions educatives com una garantia en l’avaluació i valoració de les competències lingüístiques en llengua anglesa.


CLIL: assignatures en anglès

CLIL: assignatures en anglès

La continuïtat i coherència del nostre programa educatiu és un factor clau per guiar als nostres alumnes cap a un aprenentatge sòlid i complet que els porti a la millora personal, humana i professional.

Continuant amb la dinàmica d'ensenyament de la llengua estrangera que s'inicia en l'etapa d'Infantil, a Primària les iniciatives i projectes emmarcats dins de l'assignatura d'anglès tenen un paper principal.

El projecte CLIL (Content and Language Integrate Learning) engloba l'oferta d'assignatures curriculars que s'imparteixen en anglès a Primària, Secundària i Batxillerat com Science, Arts&Crafts, Physical Education... perseguint els següents objectius:

  • Assimilar els coneixements de l'assignatura que s'imparteix.
  • Utilitzar i integrar l'anglès com a vehicle de comunicació, més enllà de la gramàtica.


Projecte Hooray

Aquest projecte s'aplica en totes les aules d'Educació Infantil i ofereix als nostres alumnes l'oportunitat d'aprendre del seu entorn amb els cinc sentits segons el mètode "Active Learning". Així, els alumnes d'entre 0 i 5 anys aprenen de forma lúdica en un entorn condicionat que els motiva i els porta a gaudir de l'aprenentatge de l'anglès.

Amb aquest mètode, al llarg de tot el dia, l'anglès continua adquirint importància: en el menjador, a la classe, al pati....

La introducció de l'anglès des de les primeres edats de manera progressiva facilita molt el seu aprenentatge i, per això des de la Institució La Vall, oferim l'oportunitat d'aprendre de forma lúdica i amable amb una àmplia varietat d'activitats.

L'anglès des de ben petits

L'anglès des de ben petits

A  La Vall som conscients que l'anglès té un paper fonamental en el procés d'aprenentatge i, per això, des de Llar d'Infants procurem que els nens i nenes creixin adaptant-se al vocabulari per facilitar la comprensió de la llengua estrangera mitjançant diferents projectes i rutines diàries.

Cadascuna de les unitats didàctiques es presenten amb diferents materials i es proposen activitats diverses mitjançant les quals els més petits de l'escola, posen en pràctica el que han après jugant, cantant, etc.

Totes aquestes activitats es reforcen amb les RUTINES DE CLASSE:

  • Corner Routine: cada dia les professores donen la benvinguda als alumnes.
  • The Topic's Bag: canten i juguen amb objectes relacionats als coneixements treballats.
  • Multimèdia Feature: escolten contes en anglès en la pissarra digital.
  • Practising and Producing: repeteixen i interioritzen el vocabulari.

Així l'aprenentatge de l'anglès en l'etapa d'Infantil es desenvolupa en tres fases: PRESENTAR-PRACTICAR-PRODUIR

El nostre mètode d'ensenyament de l'anglès

 El nostre mètode d'ensenyament de l'anglès

Inspirar i involucrar, aquestes són les màximes pedagògiques del departament d'anglès de La Vall. Suscitar en els nostres alumnes el desig i la inquietud d'aprendre una llengua estrangera i animar-los a ser els principals protagonistes del seu aprenentatge; tot això a través d'una immersió lingüística total.

Durant els més de 45 anys de vida de la nostra escola, ens hem reinventat contínuament per optimitzar l'aprenentatge de l'anglès. El secret de l'èxit es concreta en fer servir  l'anglès en comptes de només estudiar-ho. Per aprendre a parlar amb comoditat aquest idioma, hem d'anar més enllà del seguiment d'un llibre de text en diferents assignatures. Els alumnes han de trobar-se en situacions on hagin de parlar l'idioma de forma natural.

Notícies
Portal d'admissions

Si en vols més informació, concerta una entrevista o visita l'escola;
trobaràs tot això i molt més al nostre portal d’admissions.

Treballa amb nosaltres

Vols treballar a La Vall?

Envia'ns el teu CV