6è d'EPRI treballa els ecosistemes

Un projecte de Science

Les alumnes de 6è de primària han escollit un ecosistema i han hagut d’investigar algunes de les seves característiques com ara: la localització, els éssers vius o animals que s'hi poden trobar i la cadena alimentícia de l’ecosistema. Per finalitzar, han fet una maqueta de l’ecosistema i l'han presentat davant de la classe.