Com utilitzar l'agenda escolar?

El seu ús s'introdueix a 1º de Primària

L'agenda escolar és una eina útil i adequada per ajudar les alumnes a adquirir dues competències fonamentals: saber organitzar-se i planificar el treball.

La Vall proporciona una agenda escolar unificada per a totes les alumnes de Primària i introdueix l'aprenentatge del seu ús en els primers dies de curs.

El fet de que s'utilitzi de manera col·lectiva per a tota la classe, com quan s'obre el llibre de llengua o de matemàtiques, introdueix a les alumnes en tècniques d'organització, que són molt útils durant tota l'etapa escolar.