Els alumnes de P4 i P5 inicien Tomatis

No és un treball terapèutic, es tracta d’un treball pedagògic que beneficiarà el ritme i la motricitat, la comprensió i la integració de les normes matemàtiques, lingüístiques i conductuals, i també afavorirà l’atenció i la concentració.

En començar aquest segon trimestre volem informar-vos d’un programa que iniciem.  

Els/les nens/es de P4 i P5 rebran sessions col·lectives d’A.P.F. (audio-psico-fonologia), són unes sessions d’estimulació neurosensorial per mitjà de l’oïda (Tomatis). L’objectiu d’aquesta programació és madurar i optimitzar la funcionalitat en els sistemes visual, auditiu i motriu, que intervenen en l’aprenentatge, tant instrumental, com conductual, de la lectoescriptura.

No és un treball terapèutic, es tracta d’un treball pedagògic que beneficiarà el ritme i la motricitat, la comprensió i la integració de les normes matemàtiques, lingüístiques i conductuals, i també afavorirà l’atenció i la concentració. Totes les sessions d’escolta es faran amb música de Mozart i cant gregorià.

Al llarg de vuit dies, cada alumne/a rebrà quaranta-cinc sessions amb una programació establerta per millorar l’escolta de tots ells. Aquesta setmana s’ha començat a la classe de lleons (P-5) i properament ho faran la resta.

Si voleu més informació podeu consultar el web: www.tomatisnew.com.