Preinscripcions 2024-2025

La preinscripció només l'han de fer els alumnes que canvien de centre, o passen de Llar-2 a P-3. La resta NO CAL.

LLISTES BAREM DEFINITIU

Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària i Educació secundària 2024/2025: AQUÍ


LLISTES BAREM PROVISIONAL

Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària i Educació secundària 2024/2025: AQUÍ


Per sol·licitar plaça per al curs 2024-2025 cal seguir el que indica el Departament d’Educació en relació a la Preinscripció.


CALENDARI 2024-2025


 • Educació Infantil i Primària: del 6 al 20 de març
 • Educació Secundària Obligatòria (ESO): del 8 al 20 de març


Podeu trobar AQUÍ l’enllaç per realitzar la preinscripció de manera telemàtica.

La preinscripció només l'han de fer els alumnes que canvien de centre, o que passen de Llar-2 a P-3. La resta NO CAL.

La preinscripció s’ha de fer telemàticament, però qui tingui dificultats pot venir a la secretaria de l’escola i l’ajudarem a fer-la (cal cita prèvia)


Abans de començar el procés, cal saber:

 1. Codi de l'escola (LA VALL . Codi de centre 08024731). 
 2. Si l’alumne a preinscriure procedeix d’un centre educatiu de Catalunya caldrà informar de l’IDALU o RALC (si no el coneixeu, us l’han de facilitar al centre d’origen).
 3. Sistema de puntuacions pel curs 2024/2025  (podeu clicar aquí)
 4. Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.
 5. És important fer la preinscripció dins del calendari establert ja que fora de termini us faria perdre tots els drets d’adscripció, és a dir, que podrieu quedar-vos sense plaça.


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

(Cal presentar-la tota digitalitzada en el moment de la preinscripció: llibre família, DNI, doc. acreditativa...) Si faltés alguna documentació es pot tornar a accedir a la sol·licitud, anar a l’apartat corresponent i penjar-la.

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet).
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.


DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d’enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s’indica per a cada criteri:

 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Renda anual de la unitat familiar: quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
 • Certificat o targeta acreditativa de discapacitat (de l’alumne, pare o mare, tutor o tutora, o germans).
 • Alumne o alumna que ha nascut en un part múltiple: Per acreditar que l’alumne/a té germans bessons cal presentar el llibre de família.
 • Situació d’acolliment familiar: Per acreditar que l’alumne/a es troba en situació d’acolliment familiar cal que la família adjunti a la sol·licitud la resolució d’acolliment.
 • Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: sentència o certificat.
 • Certificat d’ubicació del lloc de treball.

Per als següents criteris NO CAL adjuntar cap documentació, el col.legi ho validarà:

 • Germans matriculats al centre.
 • Pare, mare, tutor o tutora treballa en el mateix centre.


TIPUS DE SOL·LICITUD 

Tipus 1: Electrònica (es necessària la identificació digital: idCat Mòbil, Cl@ve, T-CAT o DNI electrònic)

Tipus 2: En suport informàtic (si no tens identificació digital)


T'AJUDEM?

Com veieu, aquest any NO és necessari passar per l’escola per tramitar la preinscripció ni portar la documentació en paper. Però LA VALL posa a la vostra disposició un SERVEI DE SUPORT per tal que pugueu venir presencialment i us ajudarem a tramitar-ho tot.

És necessari demanar cita prèvia enviant un correu electrònic o bé telefonant a:  [email protected] / 935801978


Adjuntem el següent video explicant quins són els passos i tràmits que heu de fer per dur a terme la preinscripció del vostre/a fill/a:


FAQS 

Des de l'escola, us volem compartir una notícia on resolem les preguntes més freqüents que solen sorgir durant el període de preinscripció. AQUÍ 

Tota la informació referent a la preinscripció la trobareu a la web de la Generalitat accedint a aquest enllaç. A més, mantindrem la web de l'escola actualitzada per poder informar-vos de quasevol novetat. Podeu consultar la nostra oferta de places accedint al mapa escolar de la preinscripció del curs 2024/25. AQUÍ 


Agraint la vostra col·laboració, rebeu una cordial salutació,

Equip d'Atenció a Noves Famílies

La Vall


Preparats per al canvi
Noticia