Com es transporten i emmagatzemen els materials perillosos?

Una visita molt interessant!

Les alumnes que fan l'extraescolar de robòtica van visitar fa uns dies l'empresa DaviPlus de Terrassa, empresa de logística que s'ocupa del transport i emmagatzematge de materials perillosos.

Els van explicar amb exemples pràctics conceptes com el transport de proximitat, la necessitat d'emmagatzemar a prop del punts de consum, la feina del cap de trànsit, el control de la traçabilitat de qualsevol producte des del seu origen, i la complementarietat del servei de transport i emmagatzematge. Després van poder visitar la zona de càrrega de camions i el magatzem de productes perillosos.