Imaginació, color i experimentació!

Els nens i nenes d'I4 Cangurs han creat un univers inspirat en la magia de Miró

Els nens i les nenes de la classe d'I4 Cangurs han aplicat les claus de pensament a l'univers artístic de Joan Miró i han descobert molts temes presents a les seves composicions.  Han raonat, analitzat, observat i reflexionat sobre les escales i els animals, que són elements recurrents a les seves pintures, per anar més enllà.  A partir de preguntes obertes, han deixat volar la seva imaginació per crear les seves obres d'art.

Els nens han descobert que les escales en les obres de Miró sovint representen un viatge, un camí cap a un món imaginari o un procés de transcendència, de transformació personal i pel que fa als animals, han pogut observar que Miró els representava de manera estilitzada i fantàstica, allunyant-se de la representació realista. 

A través de l'ús d'aquests elements visuals, els nens i nenes d'I4 Cangurs han explorat els límits de la seva pròpia imaginació per endinsar-se en un ric procés de creació ple de formes, traços i colors.