Projecte "Drama"

Anglès, interpretació i diversió

Dins de la línia "Competència Global" del projecte Aude!, cada any, cada curs de Primària es preparar una obra de teatre en anglès. Amb aquest objectiu, les alumnes assagen una hora setmanal a l'aula amb una professora nativa.

Així, realitzem diversos jocs i exercicis amb l'objectiu de transmetre valors com l'autonomia personal, la projecció de la veu, la postura buscant la posició neutra del cos, el control de la comunicació i el control personal a través de la relaxació. Mitjançant la dramatització pretenem treballar amb les alumnes de primària competències tan importants com la comunicació, el lideratge, el treball en equip i la capacitat empàtica, així com el control emocional i el domini de la veu.