Claus de pensament i hàbits de ment

Els nens i nenes d'I5 Cérvols treballen l’autonomia

Els nens i nenes d'I5 Cérvols treballen l’autonomia amb les claus de pensament i els hàbits de ment.

Les claus de pensament són eines cognitives que ajuden els nens i les nenes a desenvolupar la seva capacitat de raonar, analitzar i prendre decisions de manera independent. A través del mètode VESS, els infants aprenen a utilitzar aquestes claus per abordar els desafiaments i les oportunitats que es presenten al seu voltant.