Capellania

La Capellania de l'escola ([email protected]) està també a disposició dels pares i les mares per atendre qualsevol necessitat, resoldre dubtes i facilitar l'administració d'algun sagrament: Bateig, Confirmació.... Mossèn Julio Serrano és el responsable de la Capellania de La Vall. 

Capellania