Capellania

La Capellania de l'escola està també a disposició dels pares i les mares per atendre qualsevol necessitat, resoldre dubtes i facilitar l'administració d'algun sagrament: Bateig, Confirmació.... Mossèn Julio Serrano ([email protected] ) és el responsable de la Capellania de La Vall.

Tot seguit trobareu els diferents horaris en què se celebra Missa al col·legi.

  • Lloc: Oratori de La Vall
  • Freqüència: Cada dia
  • Horari habitual: 8.30 h i 10.50 h

Horari Missa de curs*: 9.10 h (*Us recordem que les Misses de curs també estan obertes a les persones que ho desitgin. Aquests horaris s'actualitzaran periòdicament)


-Podeu consultar els horaris de Missa de diferents localitats: AQUÍ