imatge de capçalera

Capellania

Els serveis que presta la Capellania de l'escola estan a disposició dels pares, professorat, personal no docent, alumni i les alumnes que formen part de la Vall.

A més de facilitar la vida sacramental i de pregària als que volen conrear la seva vida cristiana, podeu comptar amb la Capellania ([email protected]) per a qualsevol dubte, o per ajudar-vos en l'accés als sagraments (bateig, confirmació, matrimoni , etc.)

L'atenció espiritual està encomanada a la Prelatura de l'Opus Dei (www.opus dei.org).

Capellania