Publicacions

La revista de La Vall és una publicació anual que mostra un ampli recull de projectes,
experiències, celebracions, iniciatives i activitats realitzades al llarg de cada curs.

Es distribueix entre les famílies del col·legi, el personal docent i no docent,
antigues alumnes... També queda recollida de manera digital al web de l’escola.