Acompanyar i orientar famílies en l'educació dels seus fills

La tutoria personal i familiar constitueix la peça clau que contribuirà al desenvolupament integral de l'alumne

Aquesta col·laboració col·legi-família és l'eix central del nostre projecte educatiu i per aquest motiu es fa un veritable esforç per acompanyar i orientar les famílies a l'educació dels seus fills.

Aquest curs 21-22 hem inaugurat Aude!25, segona fase de desenvolupament del nostre projecte educatiu AUDE. La perspectiva del temps, l'acceleració dels canvis, l'existència d'un món cada cop més global i tecnològic ens animen a aprofundir en els reptes proposats ia abordar-los amb més precisió.

Aude!25 Cada alumne és únic! és el nostre full de ruta per als propers anys. Una reafirmació en el nostre propòsit de centralitzar la personalització educativa com a meta i camí irrenunciable per assolir una educació de qualitat amb una perspectiva més profunda, arrelada en el temps d'avui i en la persona.

Aude! 25 posa així l'accent en la importància d'atendre la singularitat.

Aquesta personalització assumeix la inclusió -eliminant qualsevol barrera d'accés a l'aprenentatge- i l'equitat -oferint a tots els alumnes, sigui quina sigui la seva condició, origen o nivell, les mateixes oportunitats d'aprenentatge-. A més, considera el valor de cada alumne -seguint la concepció de persona de l'humanisme cristià- com a individu únic i singular capaç de contribuir a la construcció d'un món millor.

Personal&Family project

Amb Aude!25, tornem a renovar aquest model d'acompanyament i concretem la seva aplicació al Personal&Family Project, on la família és el centre del procés educatiu i l'atenció personalitzada, el camí escollit per aconseguir-ho.

El projecte es vertebra al voltant de tres eixos:

- Model AIRISS

El model AIRISS és un programa vertical de desenvolupament de competències que, a través de la matriu Airss, desenvolupa sis fortaleses -autonomia, identitat, resiliència, integritat, sociabilitat i saviesa- que ajuden a créixer i ser feliços.

- Compromís social

La millora del món s'aconsegueix millorant, primer de tot, la vida de les persones que tenim al nostre voltant. Per això, es vincula la millora personal a la capacitat de transformar la societat amb el nostre treball i els nostres talents.

- Metodologies didàctiques innovadores

Les metodologies didàctiques innovadores ens ajuden a reflexionar i treballar amb profunditat els temes proposats. Integrem les rutines de pensament i el treball cooperatiu, entre d'altres metodologies.

Tutoria personal i familiar

En aquest context, la tutoria personal i familiar constitueix la peça clau que contribuirà al desenvolupament integral de l'alumne: cada alumne i cada família té un tutor personal que, mitjançant entrevistes personals periòdiques, realitza aquesta acció d'assessorament família-col·legi, que ha donat bon resultat al llarg dels darrers anys.

A través de les entrevistes amb el tutor, la família i l'alumne avancen atenent cadascuna de les dimensions de la persona (dimensió física, afectiva, racional, social i transcendent) i els reptes i processos maduratius propis de cada edat.

Les entrevistes personals tutor-alumne es realitzen una vegada al mes i el tutor hi atén les inquietuds, dificultats i circumstàncies específiques de l'alumne. En aquestes converses, el tutor proposa a l'alumne alguns temes com a punt de partida per a la millora personal: èxits acadèmics, punts de millora, habilitats i competències, relació amb els companys, vida de família, etc. Junts poden establir objectius a curt/mitjà termini com a al·licient per al creixement acadèmic i personal.

Família i tutor es reuneixen una vegada al trimestre per compartir les reflexions, les il·lusions, les àrees de millora i els èxits de l'alumne, sempre des d'un punt de vista positiu. Així, junts adquireixen una visió global del comportament, les circumstàncies i els esdeveniments de l'alumne durant l'últim trimestre. A més, aquestes converses són una oportunitat per tractar els temes que la família proposi, resoldre dubtes, proposar nous objectius per als propers mesos, etc.

La tutoria personal és, a les escoles d'Institució, la manera concreta d'acompanyar, d'oferir el nostre temps, coneixements i experiència a totes i cadascuna de les famílies i els alumnes que cada dia trepitgen les nostres aules. A partir d'aquesta atenció individualitzada ajudem l'alumne a conèixer-se i desenvolupar un lideratge ètic que l'ajudarà a descobrir els seus talents i ser feliç.

Amb tot això, volem ensenyar a pensar i educar en llibertat. La pandèmia ens està ajudant a ressaltar aspectes formatius que fins ara no s'esmentaven ia albirar la necessitat de reconèixer la vulnerabilitat, la fragilitat; ara és clau ajudar a superar els obstacles i dificultats d'una manera optimista i desafiadora.

Pensar que “sóc important, m'entenen i m'estimen” em permet créixer i avançar segur. Només des de l'afecte, des del respecte al propi ésser, a la pròpia originalitat, adquireix l'autoestima que possibilita l'educació.

L´entrevista personal és una eina que ens ajuda a guiar l´alumne per l´aventura de l´aprenentatge personal. Tot canvi implica un repte i això exigeix ​​motivació.

Com més gran sigui la motivació més gran serà la implicació en la posada en pràctica.

L'entrevista actua així com “palanca de canvi” on llancem l'alumne a nous vols. Per fer-ho ajudem a interioritzar, a potenciar la reflexió abans que l'acció. Descobrir per què fem les coses per conèixer les nostres motivacions i poder plantejar cada cop reptes més alts.

Tutor personal

Un bon mestre influeix més amb la vida que a través de les lliçons que dóna.

Exigeix de nosaltres unes habilitats que tots podem adquirir. No són innates, es poden desenvolupar:

a) La capacitat d'inspirar ideals alts. Ser una mica inconformistes. Els bons entrenadors sempre aspiren a més. Si et conformes estàs perdut.

b) La passió per la formació, pel desenvolupament dels altres. Cal creure en la gent que tenim a càrrec nostre.

c) Lesforç per guanyar-se la confiança de lalumne. Hem de ser persones que inspirin credibilitat i confiança.

Ens agradaria que les nostres aules fossin reflex del demà que volem somiar.