"El cinema de Déu"

Posant les bases per a una vida plena de fe, valors i esperança

Els nens són com esponges que absorbeixen tot allò que els envolta. És per això que a l'etapa infantil se'ls acosta la paraula de Déu de manera amable, comprensible i atractiva.

Els nens necessiten un llenguatge senzill, ple d'històries captivadores i exemples quotidians que puguin relacionar-se amb el seu món propi.