imatge de capçalera
icona

Preparats per al canvi

Aquesta segona línia d’Aude! es fonamenta en el convenciment que tota persona té uns talents singulars i valuosos 
i la seva educació l’ha d’ajudar a descobrir-los i desenvolupar-los al llarg de la seva vida. 

Atenció a la diversitat

Atenció a la diversitat


La Vall és una escola de famílies. Aquesta afirmació es concreta de maneres molt diverses, que van des de la implicació i participació de les famílies en el nostre projecte educatiu, la importància que donem a la formació o la proliferació de mecanismes i canals que propiciïn la relació entre la família i l’escola. Però no són només fets instrumentals, anem encara més enllà, a la pròpia concepció de família.

Cada fill és únic i des de l’escola també fem tot el possible per personalitzar-ne l’educació i adaptar-nos als seus ritmes d’aprenentatge.

MÉS INFORMACIÓ

Metodologies didàctiques

Metodologies didàctiques


A l’aula treballem, a partir de les intel·ligències múltiples, els diferents continguts i aprenentatge i ho fem també a partir del treball cooperatiu, de manera que facilitem a tots els nens i nenes l’aprenentatge. A més, altres metodologies actives a les nostres aules són el Visible Thinking, Avaluar per aprendre o l’Emprenedoria, entre d’altres.

MÉS INFORMACIÓ

Formació del professorat

Formació del professorat


El desenvolupament i la formació continuada del professorat són imprescindibles per renovar el nostre projecte educatiu.

Per aquest motiu, al llarg del 2017 hem continuat apostant per la formació i el creixement professional dels nostres docents. En aquesta línia, s’han continuat organitzant reunions i grups de treball, simposis, jornades, etc. en les quals ha participat professorat de La Vall.

MÉS INFORMACIÓ

Dream Schools

Dream Schools


Educar persones preparades per al canvi és ajudar els alumnes a aprendre amb autonomia. El pensament i la cooperació són dues competències necessàries per al futur. Aprendre a pensar genera persones amb criteri, capaces de desenvolupar el talent, d’afrontar nous reptes, d’assumir nous riscos i de gestionar el fracàs gràcies a la creativitat.

L’escola ha de ser el lloc on l’alumne creixi en autonomia i sigui el centre del seu propi aprenentatge, on aprengui a pensar, a ser creatiu, a treballar amb eficiència i a cooperar amb els altres.

Preparats per al canvi