imatge de capçalera
icona

Lideratge ètic

Cada persona és única i valuosa per si mateixa i ha de tenir la capacitat de dirigir la seva vida i ser un agent de canvi en el seu entorn.

Model AIRISS

Model AIRISS


Des de fa anys es parla de la importància d’aprendre una sèrie de competències per a la vida que permetin als joves ser feliços i seguir aprenent durant tota la vida.

AIRISS és un model de creixement personal format per sis fortaleses internes: autonomia, identitat, integritat, resiliència, sociabilitat i saviesa.

Cadascuna contribueix al desenvolupament en un àmbit clau per ser feliç i col·laborar en la construcció d’un món millor. El conjunt forma una unitat completa i integrada que garanteix un procés de creixement continu i en espiral de tot l’ésser de la persona. Per assegurar un desenvolupament harmònic, cada fortalesa es projecta en cadascuna de les dimensions de la persona: física, emocional, social, racional i transcendent, i cobreix així tots els aspectes de la seva vida.

Formació per a pares

Formació per a pares


Som escoles de famílies, perquè a aquestes els correspon el dret i el deure d’educar. Per això dediquem un gran esforç a orientar-vos en la vostra tasca insubstituïble. Volem que sigueu els millors pares dels vostres fills. La nostra preocupació és la vostra: la família.

Amb la finalitat d’acompanyar-vos i ajudar-vos en l’educació dels fills, l’escola organitza Cursos d’Orientació Familiar (COF), en col·laboració amb l’Associació FERT —entitat promotora de la Federació Internacional d’Orientació Familiar (IFFD).


MÉS INFORMACIÓ

Acompanyament a les famílies

Acompanyament a les famílies

A La Vall els pares hi teniu un paper principal. Així, l’escola col·labora amb vosaltres de manera personal i permanent:

  • Els matrimonis encarregats de curs: actuen com a enllaç entre l’escola i les famílies: transmeten les inquietuds i propostes de millora, organitzen activitats on es coneixen els pares dels companys i s’intercanvien experiències.
  • Entrevista de preceptuació: periòdicament, els pares, juntament amb el preceptor del fill o de la filla, concreten objectius i plans de millora de l’alumne/a. La coordinació entre pares i professors és bàsica per obtenir el millor de cada fill, tant a nivell humà com acadèmic.
  • Reunions de curs: cada trimestre, després d’una conferència d’un expert en temes educatius, el tutor o la tutora del curs transmet als pares les característiques específiques de l’etapa i del grup i la millor manera d’abordar-les des de la família. 

A més, existeixen molts altres mitjans al servei de la família i de l’educació dels fills: convivències de pares i fills, cursos formatius específics, etc.Family&Personal Project


Aquesta línia es fonamenta en el convenciment que cada persona és única, irrepetible i valuosa per si mateixa i que, per ser feliç, necessita desenvolupar un lideratge ètic, que l’ajudarà a descobrir els seus talents i el sentit de la seva vida, que es podrà posar al servei dels altres treballant en la construcció d’un món millor.

El desenvolupament d'un lideratge ètic requereix del compromís personal de l'alumne, però també dels seus pares i professors. 

D'aquesta manera es crea entre tots un clima de confiança, respecte i llibertat, on cada persona se sent estimada i assumeix el lideratge i la responsabilitat de la seva conducta.

Lideratge ètic