VESS

VESS, s’inspira en la metodologia Visible Thinking de Harvard i la pedagogia de Reggio Emilia.

Dins del nostre projecte educatiu Aude!, a l'etapa de Llar i Educació Infantil es consolida el mètode VESS, un mètode per crear cultures de pensament Visible Thinking a les aules.

Aude! Llar i Infantil

El mètode VESS és el resultat de més de vint anys de recerca en l'etapa d'educació infantil d'Edu1st, una organització amb seu a Miami (EEUU), pionera en l'aplicació a infantil de la metodologia Visible Thinking del Projecte Zero de la Universitat de Harvard. Segons David Perkins, co-fundador del projecte juntament amb Howard Gardner, "per aprendre a pensar cal materialitzar i monitoritzar el pensament. Per educar bons pensadors, convé fer-ho des de les primeres edats".

VESS és una eina metodològica per crear cultures de pensament a l'aula, contextos significatius i rics en oportunitats per al desenvolupament integral dels alumnes. És un model que ajuda l'alumne, el professorat i també als pares a preguntar-se per el sentit de tot el que fan, i aportar valor.

El model VESS s’inspira també en el moviment pedagògic Reggio Emilia, en l’ús que fa de la documentació com eina per visualitzar la “història de l’aprenentatge” a les parets i passadissos de l’escola, i agafa del pensament lateral d’Edward de Bono tècniques pel desenvolupament de la creativitat.