Tutoria personal

Cada alumna és única!

Les entrevistes personals tutora-alumna es realitzen, com a mínim, una vegada al mes i la tutora hi atén les inquietuds, dificultats i circumstàncies específiques de l'alumna. En aquestes converses, la tutora proposa a l'alumna alguns temes com a punt de partida per a la millora personal: èxits acadèmics, punts de millora, habilitats i competències, relació amb els companys, vida de família, etc. Junts poden establir objectius a curt/mitjà termini com a al·licient per al creixement acadèmic i personal.

Aude!
Noticia