Activitats fora de l'aula

Una experiència enriquidora

Donar un ús innovador a diferents llocs i espais que estimuli els alumnes a gaudir, crear, innovar i aprendre afavoreix la seva salut cognitiva, social, emocional i física.


Aude!
Noticia