Robòtica, una activitat consolidada a les aules d'Infantil

Jugar amb els robots implica treballar aspectes com la seqüenciació, la lateralitat, la noció espacial, la competència social i emocional...

Des de fa més de 10 anys, la robòtica forma part del currículum d'Educació Infantil.

Treballar la robòtica a les aules d’Infantil significa introduir un mètode de resolució de tasques o problemes mitjançant una  seqüència ordenada de passos. El nen comença a seqüenciar pas a pas.  Si hi ha un petit pas que no dóna  el resultat esperat l’ha de rectificar i  tornar a seqüenciar. Amb aquestes petites gestes anirà desenvolupant, de manera autonoma, el seu pensament lògic. 

Competència global
Galeria