Preparem un nou Erasmus+

Erasmus+ una oportunitat per crear connexions amb Europa"

Actualment La Vall participa conjuntament amb una escola d'Alemanya amb un Erasmus+ de caire humanístic i artístic, el qual pretén analitzar -a través de les arts i de les llengües- l’herència cultural i artística que tenen en comú ambdós països.

Conscients de les oportunitats que suposa per a les alumnes participar en un programa europeu, Judith Monés, directora d'Institució La Vall, i Nati Saiz, professora de biologia i química, van viatjar a Alemanya per iniciar els primers contactes amb Julab, un laboratori que forma part d'un centre d'investigació punter a nivell europeu i internacional anomenat Forschungszentrum i situat a Julich (Alemanya ) amb el que s'obriran, el proper curs, diferents línies de col•laboració i un nou Erasmus+ de caire científic.

Les línies de treball que fonamentaran el projecte estaran relacionades amb la investigació de diferents tipus d'energia. Tot un repte!

Participar en un programa d'aquest nivell brinda a les alumnes una bona oportunitat per relacionar-se amb altres cultures, conèixer-les i, alhora, sortir del propi país i de la pròpia zona de confort, aprendre i créixer personalment i acadèmicament sense oblidar que és una oportunitat magnífica per viatjar i fer amistats d’altres països.

Erasmus+ és un projecte promogut per la Unió Europea que busca fomentar els valors europeus com la cooperació, la inclusió i la tolerància. Hi participen centres que formen part de la Unió Europea i que presenten projectes amb l’objectiu de promoure un impacte al centre escolar, per generar bones pràctiques que es puguin compartir amb tota la comunitat educativa.


Preparats per al canvi
Noticia