La llum de neó, educar en la mirada i la sorpresa

L’ambient de la llum de neó ofereix una oportunitat de jugar a través de la llum i el color, convertint l’activitat científica en un centre d’experimentació i expressió artística

Els primers anys de vida, tots els coneixements de l’entorn s’adquireixen per mitjà dels sentits i que el treball de les capacitats sensorials és important per desenvolupar les percepcions.

L’infant s’obre pas al món jugant i experimentant, provant i comprovant. Des del joc amb les ombres fins a l’experimentació amb diferents materials, els infants investiguen les propietats de la llum i del color, es fan hipòtesis i en comproven els resultats.

Per això, des de l’inici de la llar, vam incloure dins les nostres aules les taules de llum, per donar als infants l’oportunitat d’anar desenvolupant aquesta habilitat. I des de fa tres anys hem introduït el treball amb llums de neó per ajudar els infants a percebre la llum i les seves qualitats en els objectes dins una altra dimensió.

Què en diuen els experts?

Segons un estudi a Reggio Emilia els espais de llum han de crear un ambient càlid i agradable per a l’infant, amb una estètica i un ordre.

“L’experiència ens confirma que els infants necessiten molta llibertat per indagar, provar, equivocar-se i corregir. Per triar on i amb qui volen invertir la seva curiositat, les seves emocions. Per apreciar els infinits recursos de les mans, de la vista, de l’oïda, de les formes, dels sons i dels colors” (Malaguzzi).


Què ens va dur a plantejar el canvi?

Partint de la importància que té la llum i volent fer un pas més enllà, ens van sorgir certes preguntes: Com podem millorar el treball de la llum a les nostres aules? Podem sorprendre amb la llum? Què ens aportaria de diferent la llum de neó? Com l’infant es relaciona amb la llum?

No es tractava de fer per fer, qualsevol canvi porta darrere un procés de reflexió i d’experimentació, i treball personal.


Quins objectius ens vam proposar? Com volíem que fos aquest canvi?

    • Observar i viure els canvis que ens aporta la llum de neó a partir de la mateixa actuació.

    • Analitzar el canvi que pateixen els objectes amb llum natural vers la llum de neó: uns brillen en la foscor, altres no.

    • Desenvolupar la percepció de les formes, els colors i les ombres.

    • Investigar i experimen-tar amb la llum de neó.

    • Jugar amb el mate-rial proposat i gaudir de l’activitat.


Desenvolupament dins l’aula

Creem un ambient càlid, atractiu i de canvi, que els infants identifiquin com a especial, i presentem els materials.

Els donem l’autonomia necessària per experimentar lliurement amb els materials, per donar pas a la creativitat i la manipulació.

El nostre paper com a educadores és el d’observar, provocar i acompanyar.


Vivències dins l’aula

La resposta per part dels infants ha estat molt positiva. Dins l’aula es respira un clima de calma, d’investigació i de creativitat respectant el ritme de cada nen.

La foscor ha passat a ser un element més de diversió!


Marta Ferrer i Bárbara Quiles

PROFESSORES DE LLAR