Escape room i gamificació

La gamificació comporta creació, programació, disseny artístic, producció...

Les alumnes que cursen les optatives d'informàtica i tecnologia de 4t d'ESO conjuntament amb les alumnes de 1r de Batxillerat que desenvolupen el seu treball de recerca sobre l'aplicació de l'escape room en educació van assistir a una conferència sobre gamificació impartida per Oscar Garcia, professor de l'escola universitària, adscrita a la UB, ENTI.

La gamificació comporta creació, programació, disseny artístic, producció, desenvolupament d'habilitats relacionades amb la música, l'art, el disseny gràfic, la pedagogia, la psicologia... i es necessita la incorporació de les noies en aquest àmbit professional.

Els vídeojocs s'han consolidat com una de les principals alternatives d'entreteniment de la nostra societat. Aquesta realitat obre noves finestres per als més joves. És important que entenguin la complexitat darrere de la producció d'un vídeojoc, els seus avantatges i, especialment, les noves oportunitats de futur que poden representar per a ells i les aplicacions pràctiques a la formació i a diversos àmbits professionals, lluny del mer entreteniment.  

Competència global
Galeria