La Vall present en el Museu Exploratorium de San Francisco

Formem part d'una comunitat global compromesa que aposta per impulsar la comprensió, la creativitat i la innovació al segle XXI

La col·laboració entre la comunitat educativa cada cop té més presència i valor. L'educació no té límits, ni tampoc no coneix fronteres. La col·laboració educativa permet un marc molt ric d'intercanvi, d'interaccions formatives, on les diferents perspectives es complementen i es nodreixen les unes de les altres.

De vegades, el llançament d'una proposta aparentment senzilla o un simple material és el desencadenant d'un gran projecte global.

En el nostre cas, en un moment difícil com va ser el confinament, es van establir unes primeres relacions i intercanvis sobre propostes pràctiques entre el nostre equip d'Artencurs i l'equip Tinkering Studio de San Francisco. Propostes sobre la llum i les ombres, l'acoblament de peces o el potencial de materials que tots tenim a casa.

El Tinkering Studio es troba al Museu Exploratorium, al museu de la ciència, l'art i la percepció humana. El Tinkering Studio treballa amb el plantejament de hands on learning o el que seria l'aprenentatge a través de les mans. És un mètode d'aprenentatge pràctic i una manera de desenvolupar la comprensió del món. L'aprenentatge mitjançant les mans es basa en experiències directes amb fenòmens reals, coses que els alumnes poden veure i tocar. Són apropaments que abasten moltes àrees daprenentatge.

Un material comú i quotidià com és el tub de cartró ha estat el desencadenant d'un gran projecte col·laboratiu que recull experiències educatives molt diverses pel que fa al plantejament i apropament al material. Experiències realitzades amb els alumnes de diverses escoles d'Institució Familiar d'Educació: La Farga Infantil des de l'Atelier i La Farga des de l'Studio i l'alumnat de primària de La Vall des de l'Studio.

La documentació visual i reflexiva adquirida durant el desenvolupament del projecte ens ha permès poder exposar molts dels processos, elaboracions i creacions en un entorn educatiu excepcional com és el Museu Exploratorium.

L'exposició sota el nom The Art of Tinkering ha estat oberta durant tot l'estiu fins al 5 de setembre i ha permès a molta gent submergir-se en el plaer de poder brincar amb obres d'art, artefactes, exposicions i experiències per a totes les edats.

Part de la nostra aportació queda recollida en un vídeo que s'ha projectat al Museu Exploratorium. La mostra és una invitació a interactuar i a despertar la curiositat dels visitants mitjançant gabinets que acullen les diferents propostes.