Aprendre a prendre decisions d’acord als teus valors

Per ser una persona autònoma i proactiva cal exercir la pròpia llibertat

El Personal & Family Project és un programa per a l’educació integral de les alumnes que desenvolupa La Vall. Es treballa a través de la tutoria grupal i personal d’alumnes i famílies. L’objectiu del projecte és ajudar les alumnes a créixer en un lideratge ètic per arribar a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents.

El projecte situa l’eix central del creixement personal en la solidaritat i l’estima als altres, ja que creiem que és el camí més segur per ser feliç i també per contribuir a fer un món millor per a tots.

Un dels exercicis que s'han realitzat a l'hora de tutoria ha estat enfocat a la presa de decisions


Tips per exercir la llibertat en la presa de decisions

Abans de prendre qualsevol decisió pulsa pause

Analitza la situació, inicia una fase d'autoconeixement (quina realitat es presenta)

Imagina possible alternatives (alternatives que es presenten)

Pren consciència  (quina decisió és “bona” i et fa millor persona)

Exerceix la teva voluntat,  independent de la pressió de grup (sigues conscient de la teva llibertat)