"Aprendre a estimar"

Un projecte de formació sexual i afectiva dirigit a les alumnes 1r de Batxillerat

Res ni ningú no pot substituir els pares en la seva tasca educativa. L'objectiu del projecte és ajudar en aquesta tasca, mitjançant una persona adequadament formada i preparada per a l'educació afectiva-sexual, que col·labora amb les famílies i a la qual els adolescents es poden obrir en un diàleg amb confiança sobre aquest tema que els preocupa, i així poden resoldre dubtes i donar orientacions des d'una perspectiva adulta i responsable.

Una experta estableix diàleg amb les alumnes, sempre adequant-se a les edats, sobre antropologia, fisiologia, psicologia, ús de les tecnologies i les pantalles... L'objectiu és aconseguir que les alumnes comprenguin millor la persona humana i l'amor. Que es coneguin més a si mateixes i la seva integralitat i que convisquin i millorin la seva relació amb els altres.

També els pares reben el material que s'explica a les filles i, posteriorment, poden assistir a una reunió amb els responsables del projecte.