XLIII Imposició de beques

El passat 14 de juy a les vuit del vespre es va celebrar la XLIII Imposició de Beques a professores i matrimonis encarregats de curs.

La festa d'imposició de beques, és una festa molt entranyable en la qual es reconeix la tasca i el servei de les professores que superen els cinc anys d’antiguitat, dels marits de professores amb més de deu anys d’antiguitat, els 25 anys de dedicació a la docència a La Vall o la jubilació.

Enguany han celebrat els 25 anys a La Vall: Roser Alonso, Laura Pons i Lydia Serra i es jubilen Anna Pinilla, professora de química de Batxillerat i Mia Carreres, actual directora de la Institució La Vall.

Veure àlbum de fotos: AQUÍ

Noticia
Articles relacionats