Troia

Autoconeixement per a la gestió de les pròpies emocions

Troia és un projecte per al desenvolupament de la intel·ligència interpersonal i intrapersonal que s'aplica des de l'etapa d'Educació Infantil fins a Secundària.

El primer objectiu de Troia és, aleshores, formar la persona perquè arribi a descobrir-se i a construir un sòlid autoconeixement, a més de desenvolupar una bona capacitat d'autogestió de les pròpies emocions. Aquestes dues eines són la clau per a iniciar-se en la interiorització de valors humans i porten al desenvolupament de les habilitats socials, que és el segon gran objectiu per afrontar amb èxit els conflictes exteriors.