Thinking Based Learning (TBL)

Competències i raonament a la recerca del coneixement

A les aules de Batxillerat s'aplica el Thinking Based Learning (TBL), un mètode de pensament, nascut en la Universitat de Massachusetts, que fomenta el pensament crític i creatiu.

L'Aprenentatge basat en el Pensament es concreta en  aprendre a partir i des del currículum. Es basa en com els estudiants poden utilitzar importants destreses de pensament per a connectar amb aquest contingut, incloent un pensament crític i creatiu, així com diverses maneres d'anàlisis. Això és el que dona lloc a un pensament i coneixement profund, al contrari que l'educació tradicional, en la qual, la memòria era l'única manera d'aprenentatge, i alumnes acabaven tenint tan sols coneixements superficials d'allò que estaven aprenent.