The Entrepreneurial Skills Pass

Un grup d'alumnes d'emprenedoria de 3r ESO van realitzar un examen online per certificar el coneixement empresarial, econòmic i financer.

L'Entrepreneurial Skills Pass (ESP) és una nova titulació internacional que certifica que els estudiants (de 15 a 19 anys), que han tingut una experiència emprenedora real, han adquirit els coneixements, habilitats i competències necessàries per iniciar una empresa.

Aquest examen online certifica el coneixement empresarial, econòmic i financer que les estudiants han obtingut com a resultat d'aquesta experiència. L’ESP està dissenyat per ser un passaport per a noves oportunitats reconegudes per petites i grans empreses, institucions d’educació superior i organitzacions internacionals de tot Europa. La plataforma ESP és un lloc on els joves poden anar més a prop per trobar més oportunitats per seguir les seves idees de negoci, el seu desenvolupament professional o les seves possibilitats de formació i educació.

Competència global
Noticia