Test interessos professionals

Un test enfocat a ajudar l'alumna a identificar les àrees professionals en què mostra més interès

Aquesta setmana les alumnes de 4t d’ESO han realitzat el test sobre interessos professionals.

Aquest test d'orientació és una eina que, a través de diferents preguntes, permet fer reflexionar l'alumna sobre les seves característiques personals, aptituds, habilitats i interessos professionals a partir d'un resultat sobre les característiques del seu perfil i els camps o àrees professionals que estan relacionats amb aquest.


Competència global
Noticia