Tècniques d'argumentació i debat

Respecte, imatge, to, contingut...

L'equip d'estudiants que participaran a la lliga de debat han rebut algunes sessions de formació per millorar la capacitat de raonament, l'argumentació i les habilitats de comunicació.

Competència global
Noticia