Taula de llum

Llar 0

Les Formigues de llar 0descobreixen les formes geomètriques a través de la taula de llum amb les figures fluorescents i també amb els blocs de fusta. Per a ells és un material molt visual que crida la seva atenció.

Competència global
Galeria