Simulacre proves PISA

La Vall és un dels 16 centres de Catalunya triat per participar

Les alumnes de 4t d'ESO participen en un simulacre de les proves PISA.

La Vall és un dels 16 centres de Catalunya triat per participar en aquestes proves que donen informació sobre el sistema educatiu, el rendiment acadèmic en diferents competències, el lideratge educatiu...

Hi participen vuitanta-sis països i economies. Les dates d'aplicació de les proves Pisa previstes per a l'any 2022 de l'estudi són del 28 de març al 9 de maig.

Aquestes proves són importants per conèixer la situació a la resta de països, incorporar canvis organitzatius o metodològics i sobretot aprendre uns dels altres.


Competència global
Noticia