Simulacre d'evacuació total

Rapidesa i efectivitat en el simulacre d'incendi

Avui, dimarts 29 de març, hem realitzat un simulacre d'incendi i hem evacuat tota l'escola. Des del moment en què s'ha polsat el timbre de la sirena fins a l'evacuació total dels edificis han passat només 7 minuts

La Vall compta amb un pla d’emergència que vetlla per la seguretat i la protecció de tot el col·lectiu. Aquest document recull les actuacions que s’han de seguir davant d’una emergència i permet que tothom sàpiga quines són les seves funcions, responsabilitats i les actuacions que s'han de fer en cas d'activar-lo

Els simulacres són necessaris per provar el funcionament del pla i crear uns hàbits de comportament per afrontar una situació d’emergència sense improvisacions. Cal tenir en compte que en aquestes situacions, quan la persona està dominada pel nerviosisme i la por, és molt difícil que pensi què s’ha de fer si no s’ha practicat abans. Per aquesta raó, la realització periòdica de simulacres ens ajuda a:

  • conèixer bé el pla,
  • detectar les insuficiències de l’edifici,
  • determinar les mesures correctores i les millores necessàries,
  • adquirir hàbits de prevenció i d’autoprotecció.

Només resta agrair la col·laboració de tothom per aconseguir mobilitzar 1.600 persones en tan poc temps!Competència global
Galeria