Segona sessió d'Aula Familiar

El curs consta de 4 sessions, tot i que es pot escollir entre participar en una o més sessions o bé realitzar el curs sencer. La propera setmana us podeu apuntar a la 3ªsessió sobre "Fem família: Hàbits d'una mare feliç”.

L'Aula Familiar és un temps i un espai perquè pares i fills tinguin l'oportunitat d'establir vincles afectius mitjançant activitats que despertin el potencial del nen/a. 

El curs consta de 4 sessions, tot i que es pot escollir entre participar en una o més sessions o bé realitzar el curs sencer. 

El preu del curs és de 50 euros i el de la sessió, 15 euros. Preu especial ALUMNI i empreses associades 40 euros curs sencer 


Fullet sessions: Aquí


Sessions I “Estimulació Primerenca I” a càrrec de Teisa Dalmau, impulsora i formadora en Estimulació primerenca a les escoles d’Institució Familiar d’Educació. (8 novembre)

Sessions II “Estimulació Primerenca II” a càrrec d'Ana Arnaus, Tutora Llar 2. (15 novembre)

Sessió III   “Fem família: Hàbits d'una mare feliç” a càrrec de Carolina Sarrias, departament de Famílies de La Vall. (22 de novembre)

Sessió IV “Massatge infantil”a càrrec de Noemí Suriol, directora de l’escola i Métode Lenoarmi. (29 novembre )

Dates: dimecres 8, 15, 22 i 29  de novembre.

Horari: De 10.00 h a 12.00 h (hi haurà pausa – cafè)


A l’inici del curs s’entregarà el material necessari per poder realitzar les activitats d’estimulació primerenca a casa.


Us animem a engrescar famílies amigues que no siguin de l’escola, amb nens d’aquestes edats, per tal que puguin gaudir d’aquesta nova iniciativa.

Adreçat a mares embarassades i/o amb nadons de 0 a 24 mesos.


Inscripcions al formulari final o al telèfon 93 594 76 57

Persona de contacte: Gema López Barrio ([email protected] o [email protected].Esta iniciativa organizada en el colegio muestra nuestra voluntad de ser empresa familiarmente responsable y atender a las familias desde el inicio. Se trata del Aula Familiar,dirigida a padres y madres con hijos/as de 0 a 24 meses.

Aula Familia es un tiempo y un espacio para que los padres e hijos tengan la oportunidad de establecer vínculos afectivos mediante  actividades que  despierten el potencial del niño/a.

El curso consta de 4 sesiones; se puede participar en una o más, o bien realizar el curso entero.

El precio del curso es de 50 euros y el de la sesión, 15 euros. Precio especial Alumni y empresas asociadas 40 euros


Folleto sesiones: Aquí


Sesión I  “Estimulación temprana I” a cargo de Teisa Dalmau, impulsora y formadora de Estimulación temprana en los colegios de Institució Familiar d’Educació. (8 de noviembre)

Sesión II  “Estimulación temprana II” a cargo de Ana Arnaus, Tutora Llar 2. (15 de noviembre)

Sesión III “Hagamos familia: Hábitos de una madre feliz” a cargo de Carolina Sarrias, departamento de familias de La Vall. (22  de noviembre)

Sesión IV “Masaje infantil”a cargo de Noemí Suriol, directora de la escuela y método Lenoarmi.( 29 de noviembre )

Fechas: miércoles 8, 15, 22 i 29 de noviembre. 

Horario: De 10.00 h a 12.00 h (habrá pausa-café)


Al inicio del curso se entregará el material para poder realizar las actividades de estimulación temprana en casa.

Os animamos a invitar a familias conocidas que no sean del colegio, con niños de estas edades, para que puedan disfrutar de esta nueva iniciativa.

Dirigido a madres embarazadas y/o con bebés de 0 a 24 meses.

Inscripciones en el formulario final o al teléfono 93 594 76 57

Persona de contacto: Gema López Barrio ([email protected]) o [email protected].


<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ9TCh8sjivmVZcwiqcgJcT5YKW3aAfmrXQ1is7Frd4-43hg/viewform?embedded=true" width="760" height="500" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"></iframe>Noticia
Articles relacionats