Robòtica i codificació a Primària

És la nostra responsabilitat ajudar a preparar els nostres alumnes per a la realitat del món actual.

Des de fa anys hem introduït el “PROGRAMA DE ROBÒTICA I CODIFICACIÓ” a Primària.

Aquest programa millora i enriqueix el currículum bàsic de l'alumna amb sessions de robòtica i codificació en un entorn d'aprenentatge pràctic  i estimulant. Les alumnes treballant en equip, dissenyen i construeixen robots programables (robot SPIKE, cotxes de carreres dins del programa Speed) i utilitzen un programari de programació intuïtiu per resoldre reptes del món real.

A més, aquestes sessions no només ajuden a desenvolupar una base acadèmica sòlida, sinó que també milloren les habilitats  com la innovació, la creativitat, la resolució de problemes i la comunicació entre l'equip.

Des de La Vall treballem per introduir noves tecnologies a l'aula i fomentar les habilitats per preparar les estudiants per a la vida en un món que canvia ràpidament.


Competència global
Galeria