Robòtica a infantil

Ja fa més de 8 anys que La Vall començà el camí d’introduir la robòtica a les seves aules, de forma curricular dins de la tecnologia, essent l’edat escollida, en aquell moment, l’adolescència.

De la mateixa manera que fem que els nens i nenes comencin el camí de la descoberta del seu entorn amb “L’aula al bosc”, la nostra fita ara, és la descoberta de com funciona la tecnologia. L’experiència amb robots proporciona l’oportunitat d’aprendre, de forma motivadora i siginificativa. Aquest aprenentatge, es realitza amb la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu. Aprendre a aprendre en equip, organitzar- se, arribar a acords respectant les aportacions dels companys, afavoreix la investigació col·lectiva, la solució de reptes en equip i la resolució de petits conflictes. Els robots desperten l’entusiasme de l’alumne i fan que s’involucri en el seu aprenentatge de manera natural.

Introduir la robòtica a les aules d’Infantil significa introduir un mètode de resolució de tasques o problemes mitjançant una seqüència ordenada de passos. El nen comença a seqüenciar pas a pas. Si hi ha un petit pas que no dóna el resultat esperat l’ha de rectificar i tornar a seqüenciar.  Amb aquestes petites gestes anirà desenvolupant, de manera autonoma, el seu pensament lògic.  

 


Noticia
Articles relacionats