Recomanacions de PISA per millorar l'aprenentatge dels fills

Iniciem el tercer trimestre amb unes quantes recomanacions senzilles extretes dels informes de l'avaluació internacional PISA.

Llegiu amb ells

Els nens als quals es llegeixen contes de petits i s'ajuda a llegir quan ja en saben una mica tenen més interès per la lectura i una millor comprensió lectora.

Converseu a taula

Xerrar amb els nens, des de petits, els fa reflexionar sobre les seves experiències, aprenen a comunicar millor la informació i a posar els pensaments en ordre.
A taula, durant els àpats, és un bon moment.

Discutiu de política

Mantenir discussions obertes sobre qüestions polítiques, socials, llibres, pel·lícules, música i altres expressions culturals amb els fills adolescents els ajuda a desenvolupar opinions raonades i un pensament crític.

Interesseu-vos pel que fan i pensen

Els resultats de PISA demostren que els joves els pares dels quals mostren interès per la seva vida, pensament, aficions i lectures tenen una major comprensió lectora.

Impliqueu-vos en l'escola

Els pares tenen moltes maneres d'implicar-se en l'educació dels fills participant en activitats puntuals de l'escola o de l'AMPA.
És un element més que ajuda a millorar el rendiment de l'estudiant.

Doneu exemple

Els nens aprenen, en bona part, per imitació. Si els pares volen que els fills llegeixin, convé que ells també ho facin. Si tenen una actitud positiva cap a l'escola és més fàcil que els nens valorin més la tasca dels mestres i el que hi aprenen.

Demaneu ajuda al mestre

Els mestres són especialistes en l'aprenentatge dels nens i adolescents.
Demaneu-los què podeu fer vosaltres per ajudar-los si teniu cap dubte sobre l'educació dels nens.


Noticia
Articles relacionats