Psicologia, una nova assignatura optativa

Adquireixen una visió global del funcionament de la ment i la conducta humana

Des d'aquest curs, les alumnes de primer de Batxillerat tenen l'oportunitat de cursar l'assignatura optativa de Psicologia, en la qual adquireixen una visió global del funcionament de la ment i la conducta humana, així com dels processos mentals que hi estan implicats. Tenen un primer contacte amb els continguts generals de la psicologia, com ara la percepció, la memòria, les bases neuropsicològiques del nostre comportament, el llenguatge, l'aprenentatge, les diferents branques de la psicologia, etc.

Aquest curs enriqueix el coneixement teòric i pràctic, fomentant l'empatia, l'anàlisi crítica així com una comprensió més profunda d'elles mateixes i dels altres.

Competència global
Noticia