Proposta per a una comunicació que construeixi comunitat

Ens impulsa el desig que la comunicació entre família i escola, i entre els mateixos membres de la comunitat escolar, sigui sempre veraç, lleial i mesurada, per tal que la convivència en aquests moments d’incertesa sigui positiva i constructiva

Totes les federacions d’ampa i fapa de Catalunya, conjuntament, volem fer arribar a totes les famílies, pares i mares d’alumnes, un missatge de confiança en l’escola, en el seu bon fer per protegir de contagis tots els nostres fills i filles, menuts i adolescents.

Alhora, volem fer una crida a la responsabilitat de tots, alumnes, famílies i professorat, per tal que tots, personalment, ens fem càrrec de la situació complexa i incerta en què ens trobem i de la nostra obligació cap a nosaltres mateixos i cap als altres, de mantenir-nos segurs i sans durant tot aquest curs escolar.

Finalment, ens impulsa el desig que la comunicació entre família i escola, i entre els mateixos membres de la comunitat escolar, sigui sempre veraç, lleial i mesurada, per tal que la convivència en aquests moments d’incertesa sigui positiva i constructiva. Precisament per aquest motiu, i sabent que ara per ara les comunicacions a través de les xarxes socials (WhatsApp/Telegram) han esdevingut molt rellevants, volem proposar a tota la comunitat educativa unes pautes que ens ajudin a tots. 

    1. Utilitzem els grups per comunicar-nos noticies, novetats, informacions, que ens ajuden a crear comunitat. Per tant, contrastem suficientment tota informació que hi aboquem, i evitem crítiques a l'escola, a l'ampa/afa o al professorat o a altres pares i mares o alumnes.

    2. Tots volem utilitzar bé aquests mitjans, de manera constructiva i positiva. Per això evitem el seu ús inadequat, i el tallem de bones maneres.

    3. Als grups hi són aquells que hi volen ser, i no obliguem ningú a pertànyer-hi. Respectem les persones en les seves opinions legítimes i valorem la llibertat de tothom tant com la pròpia.

    4. Qualsevol queixa o suggeriment, l'adrecem a qui ens el pot resoldre de primera ma: escola, professorat, ampa/afa, i utilitzem els canals que aquests han establert per tal de resoldre'ls.

    5. Escrivim als grups per a qüestions que afecten tots els pares i mares, o alumnes, de manera que els assumptes particulars els solucionem privadament.

    6. Sempre es millor una conversa personal que un missatge a les xarxes. Així podem enriquir la comunicació amb tots els matisos que les xarxes ens manlleven, sigui amb membres del grup o altres de la comunitat educativa.

    7. Fem servir els grups de comunicació sempre de manera positiva, amb respecte i per ajudar la comunitat educativa a millorar, i ho fem en dies i hores raonables; tots tenim dret al descans.

    8. Respectem en tot moment la privacitat de les dades i informacions que posem i obtenim al grup, sense difondre coses que, descontextualitzades, poden perjudicar la convivència.

    9. Hem de promoure els valors de la veracitat, i també la senzillesa en tot allò que comuniquem que pugui concernir a qualsevol membre de la comunitat educativa

    10. No cal contestar sempre tots els missatges del grup, si no és per fer aportacions positives, constructives i que ajudin al seu objecte.


Oriol Peguera

President AMPA LA VALL

Lideratge ètic
Noticia