Projecte interdisciplinari entre Tecnologia i Ed. Visual

Aquest curs 2016-17, seguint la línia d’Aude, les alumnes de 2n de l’ESO treballen conjuntament l’assignatura d’Ed. Visual i Plàstica i l'àrea de Tecnologia.

Les alumnes treballen la tecnologia i l’art com a disciplines que permeten ampliar i desenvolupar les competències creatives i de proactivitat (iniciativa, respecte i responsabilitat).

Les activitats proposades es treballen a través del pensament tecnològic i la recerca de solucions a problemes donats. Les alumnes aprenen a utilitzar el llenguatge artístic i tecnològic per tal de fomentar i desenvolupar el pensament actiu i creatiu. 


Noticia
Articles relacionats