Programa de reutilització de llibres i com retornar-los

Des de fa nou anys, el col·legi ha realitzat un esforç per dur a terme el programa de reutilització de llibres comptant amb el suport de la subvenció del Departament d’Ensenyament, a la qual es van acollir més de 600 alumnes.

A causa del canvi en la política de subvencions, el col·legi, amb l’aprovació del Consell Escolar, fa dos cursos va decidir contractar els serveis de l’empresa IDDINK per organitzar la compra col·lectiva i la reutilització de llibres de text de les vostres filles.  

L’objectiu d’aquesta iniciativa continua essent la disminució de les despeses de les famílies i, alhora, l’estimulació de valors com l’austeritat i la utilització racional dels recursos.  

Vam escollir aquest projecte de reutilització de llibres amb l’empresa IDDINK pels següents motius: 

 - Garanteixen un estalvi que va des del 5%, en el cas de llibres nous, al 60%, en el cas de llibres reutilitzats.

 - Porten quasi 90 anys fent el mateix, amb provada solvència, a altres països d’Europa: lliuren més de 6.4 milions de llibres i 3.1 milions de llicències de continguts digitals a 330.000 alumnes cada curs escolar. 

- Són l’única empresa del sector amb una plataforma logística i tecnològica especialitzada en la reutilització de llibres de text i amb una qualitat garantida per la ISO 9001. 

- És un sistema molt flexible, ja que cada família pot escollir entre: 

1) Comprar els llibres nous i/o reutilitzats (ecoBooks) a IDDINK. 

2) Adquirir alguns llibres a través d’IDDINK i la resta en un altre lloc.

3) No comprar cap llibre a través d’IDDINK i comprar-los en un altre lloc.  


En aquest link s’informa més detalladament de com fer les comandes i el pagament:  LINK


Com tractar ecoBooks:  Aquí

Com retornar els ecoBooks: Aquí


Les comandes es lliuraran a domicili a partir de la 3a setmana d’agost (aquesta informació surt a la part del darrera del document “Com comprar”).

La informació de la recollida dels llibres és la següent 

  • ESO + BATXILLERAT: Dia 20 de juny
  • PRIMÀRIA: Dia 21 de juny


ESPAI: Vestíbul laboratori

HORARI: De 9:30 a 13:30h


Aquesta informació surt als albarans de devolució que s’envien per mail i que també es poden descarregar de la pàgina web: El meu compte/ajuda > Devolució ecoBooks


Apreciadas familias,

Desde hace nueve años, el colegio ha realizado un esfuerzo para llevar a cabo el programa de reutilización de libros contando con la ayuda de la subvención del Departament d’Ensenyament al que se acogieron más de 600 alumnas.

Debido al cambio en la política de subvenciones, el colegio con la aprobación del Consejo Escolar decidió hace cuatro cursos contratar los servicios de la empresa IDDINK para organizar la compra colectiva y la reutilización de libros de texto de vuestras hijas.

El objetivo de esta iniciativa continúa siendo la disminución de los gastos de las familias y a la vez la estimulación de valores como la austeridad y la utilización racional de los recursos.

Escogimos este proyecto de reutilización de libros con la empresa IDDINK por los siguientes motivos:

- Garantizan un ahorro que va desde el 5% en el caso de libros nuevos, al 60%, en el caso de libros reutilizados.

- Llevan casi 90 años haciendo lo mismo, con probada solvencia, en otros países de Europa: entregan más de 6.4 millones de libros y 3.1 millones de licencias de contenidos digitales a 330.000 alumnos cada curso escolar.

- Son la única empresa del sector con una plataforma logística y tecnológica especializada en la reutilización de libros de texto y con una calidad garantizada por la ISO 9001.

- Es un sistema muy flexible, pues cada familia puede escoger entre:

1) Comprar los libros nuevos y/o reutilizados (ecoBooks) al IDDINK.

2) Adquirir algunos libros a través de IDDINK y el resto en otro lugar.

3) No comprar ningún libro a través de IDDINK y comprarlos en otro lugar.


En este link se informa más detalladamente de cómo hacer los pedidos y el pago:  LINK

Com tractar ecoBooks:  Aquí

Com retornar els ecoBooks: Aquí


Los pedidos se entregarán a domicilio a partir de la 3ª semana de agosto (esta información sale a la parte trasera del documento "Cómo comprar").

La información de la recogida de los libros es la siguiente

ESO + BACHILLERATO: Día 20 de junio

PRIMARIA: Día 21 de junio

ESPACIO: Vestíbulo laboratorio

HORARIO: De 9:30 a 13: 30h


Esta información sale en los albaranes de devolución que se envían por mail y que también se pueden descargar de la página web: Mi cuenta / ayuda> Devolución ecoBooks


Noticia
Articles relacionats