Professores d'EPRI a les jornades de formació INNOVAMAT

INNOVAMAT busca impulsar un aprenentatge competencial de les matemàtiques

Un equip de professores d'EPRI va assistir a unes jornades de formació sobre el programa educatiu INNOVAMAT, amb l'objectiu d'aprofundir en els seus recursos i metodologies i aplicar-los a les aules.

INNOVAMAT busca impulsar un aprenentatge competencial de les matemàtiques. A través de sessions seqüenciades d'aprenentatge i materials manipulatius es pretén que els alumnes desenvolupin una comprensió profunda de les matemàtiques i progressin al seu propi ritme.

Competència global
Noticia