Preinscripcions 2021-2022

Del 15 al 24 de març

Quan
De 15-03-2021 00:00 a 24-03-2021 00:00
On
online
Com arribar-hi

LLISTES D'ESPERA

Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària 2021/2022 AQUÍ

Educació Secundària Obligatòria 2021/2022: AQUÍ

BAREM DEFINITIU

Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària 2021/2022: AQUÍ

Educació Secundària Obligatòria 2021/2022: AQUÍ



CALENDARI




El Departament d’Educació ha publicat les dates per realitzar les preinscripcions per al curs 2021-22:

DEL 15 AL 24 DE MARÇ 

  • Educació Infantil i Primària: del 15 al 24 de març
  • Educació Secundària Obligatòria (ESO): del 17 al 24 de març

Quan el Departament obri l’aplicació, podreu trobar aquí l’enllaç per realitzar la preinscripció de manera telemàtica.

La preinscripció només l'ha de fer l'alumnat que canviï de centre, o passi de Llar-2 a P-3. La resta NO CAL.

No existeix la possibilitat de fer la inscripció presencialment. Per tant, no cal lliurar cap documentació a l’escola.


Oferta inicial de places ESO: aquí

Oferta inicial de places Infantil 2n cicle i EPRI: aquí 


Us avancem la documentació necessària i els criteris de prioritat en l’elecció de plaça:


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (cal presentar-la tota digitalitzada en el moment de la preinscripció: llibre família, DNI, doc. acreditativa...)


  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet).
  • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d’enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s’indica per a cada criteri:


  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent
  • Certificat d’ubicació del lloc de treball.
  • Certificat de renda anual en cas de ser beneficiari/ària.
  • Certificat o targeta acreditativa de discapacitat.


TIPUS DE SOL·LICITUD

Tipus 1: Electrònica (es necessària la identificació digital: idCat Mòbil, Cl@ve, T-CAT o DNI electrònic)

Tipus 2: En suport informàtic (si no tens identificació digital)