Preinscripcions 2021-2022

Del 15 al 24 de març

LLISTES D'ESPERA

Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària 2021/2022 AQUÍ

Educació Secundària Obligatòria 2021/2022: AQUÍ 


BAREM DEFINITIU


Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària 2021/2022: AQUÍ

Educació Secundària Obligatòria 2021/2022: AQUÍ
CALENDARI

El Departament d’Educació ha publicat les dates per realitzar les preinscripcions per al curs 2021-22:

DEL 15 AL 24 DE MARÇ

 • Educació Infantil i Primària: del 15 al 24 de març
 • Educació Secundària Obligatòria (ESO): del 17 al 24 de març

Quan el Departament obri l’aplicació, podreu trobar AQUÍ l’enllaç per realitzar la preinscripció de manera telemàtica.

El codi del nostre centre és: 08024731 El necessitareu per fer la preinscripció a La Vall.

 • La preinscripció només l'ha de fer l'alumnat que canviï de centre, o que passi de Llar-2 a P-3. La resta NO CAL.
 • No existeix la possibilitat de fer la inscripció presencialment. Per tant, no cal portar cap documentació a l’escola.

Us avancem la documentació necessària i els criteris de prioritat en l’elecció de plaça:

 • Oferta inicial de places infantil i EPRI: aquí
 • Oferta inicial de places ESO: aquí


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (cal presentar-la tota digitalitzada en el moment de la preinscripció: llibre família, DNI, doc. acreditativa...)


 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet).
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
 • DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d’enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s’indica per a cada criteri:


 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent
 • Certificat d’ubicació del lloc de treball.
 • Certificat de renda anual en cas de ser beneficiari/ària.
 • Certificat o targeta acreditativa de discapacitat.


TIPUS DE SOL·LICITUD

Tipus 1: Electrònica (es necessària la identificació digital: idCat Mòbil, Cl@ve, T-CAT o DNI electrònic)

Tipus 2: En suport informàtic (si no tens identificació digital)
Preparats per al canvi
Noticia