Comença la preinscripció escolar 2020-2021

Del 13 al 22 maig es durà a terme la preinscripció escolar des de P3 fins a 4t d'ESO

El Departament d'Educació ha publicat que entre el 13 i el 22 maig es durà a terme la preinscripció escolar des de P3 fins a 4t d'ESO.

A causa de les circumstàncies extraordinàries per la covid-19, les presentacions de sol·licituds es faran per via telemàtica al llarg de tot el període i hi haurà uns dies específics  entre el 19 i el 22, per atendre les preinscripcions presencials a l’escola i amb cita prèvia.

SOL·LICITUD PER VIA TELEMÀTICA

  1. Podeu fer la preinscripció telemàtica des de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa (ordinador, tauleta, mòbil…)
  2. Ompliu el formulari que trobareu a preinscripcio.gencat.cat 
  3. Seguidament haureu d’enviar a l’escola el RESGUARD DE LA SOL·LICITUD juntament amb la documentació que més avall us indiquem escanejada o fotografiada.
  4. El correu electrònic on haureu d’enviar el resguard i la documentació és: [email protected] (indicant, assumpte: nom alumne i curs)

El codi de l’escola La Vall és 08024731

ENLLAÇ PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA 

• Si teniu preguntes o durant el procés necessiteu ajuda, no dubteu a contactar amb nosaltres: 93 580 23 32  

DOCUMENTACIÓ PER FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ

  • Imprès de sol·licitud de preinscripció oficial en format editable que us facilitarem en el moment de demanar cita prèvia. NOMÉS PER A FAMÍLIES QUE PRESENTIN LA SOL·LICITUD DE MANERA PRESENCIAL A L’ESCOLA.

  • Inscripció interna de la INSTITUCIÓ LA VALL (cliqueu aquí). Autorització ús d'imatges i protecció de dades / Carta compromís educatiu. Si encara no l'heu lliurat s’hauria d’emplenar, imprimir, signar i enviar com imatge adjunta.


Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos):

    • Fotocòpia DNI, NIE o passaport de l’alumne (si el té) i de la mare, pare o tutor legal (quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el DNI, l’escola s’encarregarà de demanar a l’ajuntament que pertoqui el volant municipal de convivència de l’alumne on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En el moment de formalitzar la matrícula, caldrà presentar el DNI renovat amb la nova adreça, la mateixa del volant de convivència presentat).

    • Fotocòpia del llibre de família on consti el registre de l’alumne i del pares

    • Fotocòpia de la targeta sanitària individual de l’alumne/a (CatSalut).

    • Fotocòpia del carnet de vacunes.


Documentació acreditativa dels criteris de baremació (només s’ha de presentar si s’han al·legat a la sol·licitud de preinscripció)

    • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

    • Certificat d’ubicació de lloc de treball del pare, mare o tutor legal, si és dins de l’àrea d’influència del centre.

    • Certificat mèdic en cas de discapacitat de l’alumne, mare, pare o germans.

    • Certificat de la renda anual en cas que el pare, mare o tutor legal, sigui beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció.


PER DEMANAR CITA PRÈVIA PER PREINSCRIPCIÓ PRESENCIAL O AMPLIAR LA INFORMACIÓ

De manera excepcional, per als casos de famílies que no puguin fer la presentació telemàtica, ho podran fer de forma presencial entre el 19 i el 22 de maig, ambdòs inclosos.

Caldrà portar el document de sol·licitud degudament omplert (us el faciliarem en el moment que demaneu la cita prèvia) i tota la documentació que es demana fotocopiada.

El nostre horari d'atenció per formalitzar la preinscripció presencialment a l'escola serà de 9h a 13h i de 15h a 19h. Per accedir al centre caldrà complir amb les mesures de seguretat del moment (mascareta i guants). 

Podeu demanar cita prèvia contactant amb:

Admissions

93 580 23 32 (de 9h a 13h  i de 15h a 19h) o bé per correu electrònic a [email protected]

Tota la informació referent a la preinscripció la trobareu a la web de la Generalitat accedint a aquest enllaç. A més, mantindrem la web de l'escola actualitzada per poder anar informant-vos de quasevol novetat. Podeu consultar la nostra oferta de places accedint al mapa escolar de la preinscripció del curs 2020/21.

Agraint la vostra col·laboració, rebeu una cordial salutació,

Judith Monés

Directora


Preparats per al canvi
Noticia