Pràctiques de Química

Per tal de reforçar i preparar la Selectivitat

Les alumnes de 2n de BATX que cursen l'assignatura de Química han realitzat diferents pràctiques de laboratori: valoracions àcid-base, redox, electròlisis, precipitació i determinació d'ions per tal de reforçar i preparar la Selectivitat.


Competència global
Noticia