Pràctiques de Química

Estudi d'àcids i bases i estudi de constants d'equilibri

Per tal de repassar i reforçar coneixements importants de la matèria de Química, les alumnes de 2n de batxillerat que cursen l'optativa de química han realitzat dues pràctiques de laboratori: la primera ha consistit a fer un estudi d'àcids i bases i mesura del pH i l'altra ha estat una pràctica de precipitació i estudi de constants d'equilibri.

Competència global
Galeria