Pràctiques de laboratori

Aquestes pràctiques suposen una eina eficaç en la preparació de les PAU

Les alumnes de 2n de BATX. que cursen l'assignatura de Química van dedicar un matí a realitzar pràctiques de laboratori per posar en pràctica temes curriculars.

Al llarg de la jornada, van repassar conceptes teòrics fonamentals i van fer diferents experiments relacionats amb les reaccions de precipitació i l'entalpia molar.

Aquestes pràctiques experimentals suposen una eina eficaç en la preparació de les Proves d’Accés a la Universitat.

Competència global
Galeria