Pràctiques de laboratori

Una jornada dedicada a practicar exercicis de Selectivitat

Les alumnes de 2n de Batxillerat que cursen l'optativa de Química van dedicar una jornada a fer diferents pràctiques de laboratori que entren dins del temari de Selectivitat.


Competència global
Noticia